http://www.internetadresboek.nl

 

 

Personalia

 

Naam

Geslacht

Adres

Telefoon

Burgelijke staat

Nationaliteit

Geboren

E-mail

Willem Jeroen Kossen (roepnaam Willem)

Man

Sterrenbos 20, 6718GP Ede

0318 – 420518 / 06 - 24201183

Gehuwd, ik heb 2 kinderen

Nederlandse

Gouda, 13 april 1972

willemkossenAThotmailDOTcom

 

Profielschets

 

Ik ben praktisch ingesteld, flexibel, ondernemend en neem graag verantwoordelijkheden. Door mijn goede sociale en communicatieve vaardigheden ben ik in staat mensen te boeien, kennis over te dragen en weet ik mensen te motiveren. Ik ben op de ICT-werkvloer begonnen en heb me tot ICT adviseur en projectleider opgewerkt. Ik heb hierdoor diepgaande kennis van een groot aantal ICT producten en processen en weet deze pragmatisch toe te passen dan wel op architectuurniveau te positioneren binnen een bestaande of nieuw te ontwerpen infrastructuur. Daardoor kan ik functionele behoeften vertalen in technische oplossingen. Zwaartepunten in mijn technische kennis liggen bij multiplatform infrastructuren, netwerken, informatiebeveiliging, open source, usability, ICT beheer, internet-technologie en een groot aantal applicaties, scripttalen en tools. Daarnaast ben ik goed thuis in ITIL en Prince2.

ICT Visie

ICT is een middel, geen doel op zich. ICT helpt organisaties hun doelen efficienter en effectiever te bereiken. Overigens is ICT geen 'faciliteit'. Het is een bedrijfskritisch productiemiddel. ICT verdient om die reden in elke organisatie aandacht op het hoogte niveau.

Mijn doelen:
Goede kwaliteit advisering aan diverse klanten omtrent ICT verandertrajecten, infrastructuur, beveiliging, en inbedding in de organisatie van ICT componenten en systemen met aandacht voor alle integratie aspecten die daarmee samenhangen. Daar ga en sta ik voor.

Specialisaties

ICT infrastructure, Information security, Usability, IT Procurement, Document management, Multiplatform infrastructures, networks, ITIL, Prince2, Open standards, Open source, ITSM, CRM, Virtualisatie, Microsoft, Unix, Internet Technology, Standardization, IT processes, ICT Consultancy, Quality and Risk management, Risk Analist, Software control and distribution, Migration and Implementation projects.

Zoekprofiel

Ik heb een uitdagende ICT advies en ICT functie waarbij ik mijn technisch inzicht kan combineren met organisatorische aspecten. Informatiemanager, Security-officer, Senior Infrastructuur Architect, Senior ICT adviseur, e.d. Ik houd ervan te werken op architectuurniveau en zo te zoeken naar de meest passende oplossingen voor spelende zaken binnen en tussen organisaties. Mijn kracht ligt in het verbinden van technologieen en processen, het verlagen van kosten door het verhogen van efficientie en het verminderen van risico's. Ik heb momenteel een baan, maar een goed alternatief zou interessant kunnen zijn. Mocht u van mening zijn mij met een spectaculaire aanbieding te interesseren in ander werk staat het u uiteraard vrij dit te proberen. Interessante projecten kunt u me uiteraard aanbieden. Graag wissel ik met u van gedachten over de mogelijkheden.

Collega Worden?

M&I/Partners is mijn werkgever. We zoeken nog nieuwe collega's, neem contact op met mij om meer informatie of kijk op onze website

 

Opleidingen

1984 - 1997

Coornhert Gymnasium Gouda (beta) gevolgd door Landbouw Universiteit Wageningen (plantenveredeling).

1999

MCSE (NT4) certificering behaald. (inclusief MCP+i). (tevens twee modules w2k)

 

1994 - heden

Cursusoverzicht

Communicatie - cursussen:

- TimeManagement (Nive-jmc),

- Snellezen (Nive-jmc),

- Succusvol vergaderen (Nive-jmc),

- Effectief presenteren en spreken in het openbaar (Nive-jmc),

- Conflicthantering en onderhandelingstechnieken (Nive-jmc),

- Didactiek (LUW),

- Personal Development en Teambuilding (schouten en nelissen),

- Kracht van de Matrix (Peter Camp),

- Professionele communicatie ten behoeve van IMN-professionals (vds),

- Workshop Projectmanagement (Competencegroup Projectmanagement),

- Prince 2 Projectmanagement Foundation (incl certificaat Exin).

- Training adviesvaardigheden De Galan & Voigt

- Training effectief probleem oplossen en mindmappen

- Overtuigen op papier (NIOD)

 

ICT - cursussen:

- Introductie MSA (Modelgedreven Systeem Architectuur),

- EDM version 4 implementation (Amdahl i.o.v. BAC ),

- Windows NT Core Technologies,

- Windows NT in the Enterprise,

- Microsoft Internet Information Server 4.0,

- Technet Briefings,

- Zelfstudie: Linux, Security, Internettechnologie en services, Beheer.

 

Werkervaring bij M&I/Partners (http://www.mxi.nl)

2004 tot heden

Diverse opdrachten o.a.:

-       Ministerie van SZW: Programma van eisen voor een portfolio systeem

-       Gemeente Den Haag: Systeem architectuur voor een nieuw te bouwen systeem

-       ROC van Amsterdam: Systeem architectuur met oplossingsrichtingen voor integratievraagstuk

-       NSO: Adviseur omtrent VPN's en bundeling van diensten daarover

-       Vereniging van Nederlandse Gemeenten: Adviseur en architect op Netwerk en Beveiligingsgebied.

-       Ministerie van Binnenlandse Zaken, LOCC: project rond grootschalige ICT-uitval

-       Ministerie van VROM, VI-IOD: Audit op een technische architectuur

-       Florence Zorg: Onderzoek naar administratieve problemen

-       Vereniging van Openbare Bibliotheken: Stability Tester van een nieuwgebouwde applicatie

-       Gemeente Eersel: verslaglegging van een BreedBand onderzoek

-        Mijn CV hier is niet helemaal up2date. Een completer CV vindt u op LinkedIN

-       NATO NC3A: Non-functionele delen van het Programma van Eisen voor de aanschaf van een HRM systeem. (Performance, Usability, Architectuur, Security, enz.)

-       RHRR: Onderzoek naar verbetermogelijkheden ICT beheer en ondersteuning voor Document Management (Corsa)

-       UMC Utrecht: Advisering omtrent beheerproblematiek en uitbesteding van een maatwerk applicatie voor roostering van studentenstages.

-       Gemeente Stein: Opstellen bestek voor de migratie naar Serverbased Computing, van Novell naar Microsoft en voor de inrichting van de netwerk infrastructuur voor het nieuwe gemeentehuis.

-       Hydron Zuid-Holland (nu Oasen) te Gouda: enkele korte consultancy opdrachten

·         Voorselectie CMS voor nieuwe website

·         Advies omtrent 2e serverruimte

·         Algemeen advies omtrent uitvoering ICT

·         Begeleiding opstellen FO nieuwe website

·         Opstellen programma van eisen t.b.v. de offerteaanvraag voor de CMS (MMBase) implementatiepartner

-       Hydron Zuid-Holland (nu Oasen) te Gouda: Technisch Geweten bij de migraties van NT naar XP, NT naar Windows 2003 server, Citrix Metaframe 1.8 naar Presentation Server 2003, Exchange 5.5 naar 2003, implementatie SMS 2003, Migratie Livelink 9.2 naar 9.5, ip migratie naar private ip-range, en migratie Microsoft Office enz.. Opstellen acceptatiecriteria en vervullen van de rol van Testcoordinator.

-       Gemeente Eindhoven:Vooronderzoek naar de migratie van Microsoft Office 97. Onderzoek naar de toepasbaarheid en mogelijkheden van Open Office 2.0 in vergelijking tot Microsoft Office 2003, advisering omtrent het migratie traject en de kosten. Speciale aandacht ging uit naar de integratie van tientallen applicaties met de Office omgeving.

-       Saxion Hogescholen te Enschede: Informatiebeveiligingsbeleid en uitvoeringsplan

-       Gemnet te Den Haag:

·         Testplan, begeleiding en rapportage t.a.v. een Proof of Concept netwerk in samenwerking met Cisco Systems.

·         Advies omtrent de inrichting van een zorgnetwerk

-       Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag: Audit op de Technisch en Functioneel ontwerpen voor een Windows migratie.

-       Diverse korte consultancy opdrachten o.a.:

·         Korte audit op een ip migratieplan voor SSHU te Utrecht.s

·         Kort onderzoek naar Lotus Domino applicaties en groupware.

·         Kort advies t.a.v. de vervanging van Communigate Pro door Exchange.

-       Actief in de Task Force Gemeenten

-       Actief in de Special Interest Group SOA, BPM en Integratie

-       Voorheen actief in de Special Interest Group Open Standaarden en Open Source

-       Voorheen actief in de Task Force Document Management Systemen

 

Werkervaring bij Informatie Management Nederland N.V. (IMN) (http://www.imn.nl)

2003 – 2004

Diverse korte consultancy opdrachten o.a.:

        Het Juridisch Loket, diverse kwaliteitsbeoordelingen van eisenprogramma's, architectuurdocumenten en (interne) offertes;

        Kroymans Corporation, haalbaarheidstudie naar de implementatie van Hyperion Financial Management en de mogelijkheid dit te laten beheren door een kleine interne IT afdeling;

        Monuta, Pakketselectie geïntegreerd roosteringspakket dat moet passen binnen de binnen Monuta gebruikte infrastructuur;

        Wageningen Universiteit, Vooronderzoek naar de mogelijkheden tot het implementeren van een via internet bereikbare specialistische database met genetische informatie.

2003 – 2004

Diverse projecten t.b.v. IMN o.a.:

        Vooronderzoek en selectie van een systeem waarmee projectreferentie-gegevens kunnen worden geborgd en ontsloten t.b.v. commerciële activiteiten;

        Invoering ITIL en procesbeschrijvingen bij support organisatie Smart Systems Engineering;

        Specificatie techniek en beveiliging voor de nieuwe IMN infrastructuur voor wat betreft netwerken en internet. Het gaat hier om een volledig Open Source oplossing middels outsourcing met een hoog beveiligingsniveau;

        Installatie Cognos Powerplay Demoserver t.b.v. de BI-competencegroep;

        Diverse bijdragen aan commerciële trajecten.

 

 

Mei 2002 - April 2003

Technisch consultant bij Euler Hermes (Project Genesys). De werkzaamheden omvatten onder andere: Het adviseren omtrent en maken van een ontwerp voor een ERP Server met Pluriform, MQ Series, CFT, DB2 en CICS client, het creëren van een Unattended Installation Procedure voor deze servers, het bouwen van het ontwerp en de installatie op zowel lokaal als internationaal, het realiseren van alle connecties met de hoofdlocaties Parijs en Brussel vanuit de nieuwe servers, ontwerpen en inrichten van gecentraliseerde en geautomatiseerde beheer functionaliteiten voor de remote servers, documentatie in de Engelse taal, overdracht aan systeembeheer, assistentie en advisering aan systeembeheer t.a.v. ontwikkeling en beheer van de huidige infrastructuur.

Sept 2002 -

Dec 2002

Technisch projectleider bij Monuta (Project Monalight). De opdracht was een goedwerkende installatieprocedure van het door Solidium ontwikkelde (3-tier) pakket MonaLite middels de binnen de door project Harmonie (zie verder) ontwikkelde infrastructuur beschikbare kaders en richtlijnen voor te bereiden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van MSI en Active Directory.

Maart 2001 -

Juli 2002

ICT Architect, Adviseur, Technisch teamleider en later Projectleider bij Monuta (Project Harmonie). Het Harmonie project heeft een nieuwe infrastructuur ontwikkeld en geïmplementeerd. Kernpunten binnen dit project waren Windows 2000 Server met Active directory en Windows 2000 Professional als clients, gecentraliseerd, gestandaardiseerd en geoptimaliseerd beheer, Connectivity middels Cisco apparatuur, Migratie van Corel Suite 8 naar Microsoft Office 2000, Upgrade Lotus Notes, Gefaseerde implementatie van Single Signon, Internet toegang en beveiliging. Mijn Activiteiten behelsden eerst het schrijven van de technische architectuur van de infrastructuur, het adviseren van de directie, en aansturing van de teamleden als teamleider. Vanaf november 2001 heb ik de taken van de scheidend projectleider overgenomen. In deze fase heb ik de aansturing van de implementatie van de nieuwe infrastructuur in het nieuwe hoofdkantoor van Monuta, teamleiding voor de projectmedewerkers en het bewaken van de kwaliteit van de infrastructuur en de daarbij behorende documentatie, het doen van adviezen t.a.v. onder andere productaanschaf en inrichting van de infrastructuur zowel intern binnen het project als naar opdrachtgever en organisatie, Communicatie met Interne Beheer Afdeling en ondersteuning bij het project Verhuizing ICT op mij genomen. Daarbij was ik aanspreekpunt voor de externe leveranciers van ICT producten en diensten.

Mei – Juli 2001

Technische Consultant bij KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten). Ik ben als Technisch Adviseur betrokken geweest bij een inventarisatie naar de mogelijkheid van de migratie binnen het KLPD van Corel Wordperfect Office 8 naar Microsoft Office 2000 Professional. Hierbij werden zoveel mogelijk aspecten, zowel technisch als organisatorisch van aard, belicht. Doelstelling was een beslisdocument op te leveren op grond waarvan de korpsleiding een go/nogo beslissing kan nemen voor de uitvoering van de migratie.

Aug 2000 -

Jan 2001

Technisch Consultant en Projectleider bij Kadaster (Project FE4). De werkzaamheden omvatten onder andere: het maken van een ontwerp voor een nieuwe werkstation installatie t.b.v. de NT-infrastructuur, meebouwen van het ontwerp, het aansturen en coördineren van de werkzaamheden van enkele andere bouwers, het adviseren t.a.v. de integratie-processen m.b.t. de bestaande, de te bouwen, en een toekomstige infrastructuur, het schrijven van een architectuur voor een applicatie die software conflicten inzichtelijk kan maken op het gebied van files en registry-entries, advisering t.a.v. de implementatie van de projectresultaten.

mei - juli 2000

Software Engineer bij Fiod (Project Aria). T.b.v. de Opsporingsadeling van de FIOD werd een infrastructuur gebouwd. Taken hierbij waren: Bouw Unattended Installatie NT server en workstation, bouw installatie procedure voor softwarepakketten en diverse settings, implementatie van vele securitysettings, onderzoek naar securitymogelijkheden en verbeteringen. De omgeving kenmerkt zich door hoge security eisen zowel op het gebied van de WAN-verbindingen als van de machines zelf. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het voorkomen van overmatig gebruik van de isdn-verbindingen.

 

Werkervaring vóór IMN en M&I/Partners

1999 - 2000

Systeem Integratie, Software Distributie, Project UCOS, Belastingdienst Automatiserings Centrum te Apeldoorn.

1998

Systeembeheer, Migratie naar NT 4.0 en Helpdesk, Hogeschool Diedenoort te Wageningen.

1997

Ontwerp en bouw Urenadministratie-applicatie m.b.v. Excel, LandbouwUniversiteit afd. I&D te Wageningen.

1993 - 1997

Diverse administratieve en andere uitzendbanen en Practicum assistent bij enkele practica te Wageningen.

1996

Afstudeeronderzoek: Morfologische en Numeriek Taxonomische Analyse van Alstroemeria-species. (Statistische analyses, plantbeschrijvingen en verslaglegging).

1991 - 1995

Activiteiten naast studie o.a.Penningmeester / Secretaris bewonersvereniging.Actief lid van Richtings Onderwijs Commissie. Huurdersvertegenwoordiger studentenwoonafdeling.

 

Hobby's

 

Muziek: Maken (ook met behulp van computers), luisteren, schrijven, instrumenten repareren, band.

 

Computers: o.a. Linux en internet. Ik ben webmaster (en ontwerper) van de site van mijn bluesband: Gazzary

 

Natuur: kamperen, wandelen, tuinieren

 

Genealogie.

 

Doe-het-zelven.

 

ICT gerelateerde vaardigheden

 

Projecttypen: vooronderzoek, implementatie, migratie, ICT architectuur, programma van eisen, ICT processen, adviestrajecten, open source strategie.

Onderwerpen: Informatie beveiliging, Open Source, Optimalisatie van beheer, Productselectietrajecten, Netwerken, Integratie en interoperability, Besturingssystemen, Complexe heterogene infrastructuren.

Rollen en vaardigheden: Adviseur, Projectmanager, Teamleider, Opleider, Technisch specialist.

 

Verdere vaardigheden

 

Talen: Vloeiend: Nederlands, Engels; Redelijk: Duits.

 

Rijbewijs B.

.

Type diploma

 

 

 

 

Referenties op aanvraag
Mijn Foto:


Mijn 'bezochte plaatsen'

create your own visited country map or write about it on the open travel guide
u kunt mij vinden op:


Bekijk mijn pagina bij Overheid en ICTArchitectuur

my wordcloud

 


Spock People Search